Skip to content

Transformatie

Er is een team vastgesteld binnen de afdeling Grondzaken & Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Zij gaan werken aan een omvangrijk transformatieplan om Rieker Business Park te transformeren naar een woon- werkgebied.

De vereniging is actief betrokken bij de planvorming van deze toekomstvisie en kan daardoor direct de wensen van haar leden kenbaar maken. Daardoor wordt dit meegenomen zowel op gebiedsniveau in de openbare ruimte als bij de bouwontwikkeling zelf op de kavels. De vereniging ziet erop toe dat de wensen in de planvorming worden meegenomen maar zal er ook op toezien dat tijdens de realisering van de plannen de leden zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de planning en werkzaamheden om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Back To Top