Skip to content

Communicatie

Er wordt sterk ingezet op de communicatie door middel van het bijhouden van de websites, Facebook, netwerkbijeenkomsten en het delen van elkaars faciliteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van fitnessruimtes, bedrijfsrestaurants of vergaderruimtes.

Daarnaast is de parkmanager eerste aanspreekpunt voor de bedrijven. De parkmanager fungeert als loketfunctie tussen overheid en bedrijven op het gebied van beheer, veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en transformatie. Alle meldingen en klachten met betrekking tot bereikbaarheid, beheer, veiligheid en transformatie worden door de parkmanager opgevolgd. Ook nodigt de parkmanager de leden uit voor informatiebijeenkomsten, algemene ledenvergaderingen en gerichte werkgroepen.

Back To Top