Skip to content

Belangenbehartiging

De Biz-vereniging vindt het zeer belangrijk om 1 stem te vormen richting de overheid om zo de belangen te kunnen behartigen voor al haar leden. De Biz-vereniging zet actief in op betrokkenheid in alle planontwikkeling van het gebied alsmede de kwaliteit van de bereikbaarheid, veiligheid en het beheer van het gebied. Daarom zet de vereniging actief in op overleg met gemeente, politie, brandweer en projectontwikkelaars om daarmee de wensen van haar leden kenbaar te maken en directe invloed te hebben.

De gemeente Amsterdam schuift dan ook vaak aan bij diverse overleggen waar plannen voor het gebied in overleg met de verenigingsleden worden uitgewerkt. Ook wordt er nog extra gelobbyd indien nodig. Eventuele wensen die leden hebben op het gebied van onderlinge samenwerking voor wat betreft beheer, bereikbaarheid, verduurzaming en veiligheid van het gebied worden uitgewerkt in diverse projecten in diensten. Zo wordt er op diverse onderwerpen ook collectief ingekocht.

Dit zorgt enerzijds voor gemak alsmede voor schaalvoordelen. De vereniging wordt hierin ondersteund door een parkmanager die alle werkgroepen coördineert en het contractbeheer van de ingekochte collectieve diensten beheert.

Back To Top