Skip to content

Beheer

De vereniging vindt het belangrijk dat de openbare ruimte van het gebied schoon en heel is. Dit is immers hét visitekaartje en de entree van de panden. Daarom zijn er met de beheerder van de openbare ruimte van stadsdeel Nieuw-West intensieve samenwerkingsafspraken gemaakt. In deze afspraken is vastgelegd welke kwaliteit van de openbare ruimte vereist is vanuit de gebruikers.

De parkmanager van de Biz-vereniging en de beheerder van het stadsdeel Nieuw-West voeren regelmatig schouwen uit op het gebied om deze kwaliteit te controleren. Daarnaast wordt de parkmanager rechtstreeks geïnformeerd over bouwwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden zodat ze de leden van de vereniging goed kan informeren.

Klachten, wensen en meldingen met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte kunnen door leden direct worden gemeld aan de parkmanager zodat er actie ondernomen kan worden. Dit resulteert in een snellere opvolging en een beter beheer van het gebied.

Tevens heeft de vereniging directe inspraak op het beheer en de ontwikkeling van het gebied door diverse werkgroepen die samen met de gemeente wordt georganiseerd.

Back To Top